Vanaf 1 januari 2015 vervangt de werkkostenregeling alle regels en uitzonderingen die er momenteel bestaan rond onbelaste vergoedingen aan personeel. Als werkgever mag u in 2015 1,2% van de totale loonsom uitgeven aan bijvoorbeeld kerstpakketten, bedrijfsfitness, de fiets van de zaak en bedrijfsuitjes.
“Een personeelsfeest of bedrijfsactiviteit op de werkplek valt niet onder de regeling, op een andere locatie […]